Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

 Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số  801/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Theo đó, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu có cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ như sau:

I. Tổ chức bộ máy:

STT Chức danh  Họ và tên Điện thoại
1   Trưởng ban    Hà Ngọc Thiệu   02123. 669.928
2   Phó trưởng ban   Lê Đình Phong   0913051668
3   Phó trưởng ban   Ngô Văn Phan 0912 476 469
4   Phòng Hành chính - Tổng hợp  Đào Hải Duyên  01636 828 666 
5   Phòng Quản lý Quy hoạch và Dự án đầu tư   Phạm Việt Hùng  0915 221 607
6   Phòng Kế hoạch và Xúc tiến du lịch   Ngô Thành Đạo   0974 699 734
7  Văn phòng - Fax     02123 669 928
9   Văn phòng Hà Nội   Lại Thanh Hải  0976 066 867
  043 2222 984
 
II. Chức năng, nhiệm vụ

1.Chức năng
- Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu thực hiện chức năng quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu về thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch được duyệt; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; thực hiện việc bảo vệ tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch, quản lý hoạt động du lịch trong khu du lịch Quốc gia Mộc Châu theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
-  Phạm vi, ranh giới quản lý: Thực hiện nhiệm vụ quản lý khu trung tâm và các khu, điểm du lịch xây dụng dự án phát triển du lịch có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên trong phạm vi ranh giới khu du lịch Quốc gia Mộc Châu theo Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2.Nhiệm vụ, quyền hạn
-  Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch, điểm du lịch;
-  Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-   Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-   Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường;
-   Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh;
-    Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác;
-    Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch;
-    Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu và điểm du lịch;
-    Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch;
-    Bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch;
-    Quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thâm quyên giao;
-     Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

 

Video Clips

Văn bản mới

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 527 | lượt tải:0

3291/QĐ-UBND

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cộng đồng bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Thời gian đăng: 03/09/2019

lượt xem: 550 | lượt tải:230

Facebook

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương

Liên kết website

Thống kê

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây