Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số  738/QĐ-UBND về việc Ban hành đề án kiện toàn, sắp xếp các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, huyện và nghiên cứu phương án sắp xếp đối với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Theo đó, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu có cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ như sau:

I. Tổ chức bộ máy:

STT Chức danh  Họ và tên Điện thoại
1
Phụ trách ban
  Lê Đình Phong   0913051668
2   Phó trưởng ban   Ngô Văn Phan 0912 476 469
3   Phòng Kế hoạch và Xúc tiến du lịch    
4   Phòng Quản lý Quy hoạch và Dự án đầu tư   Phạm Việt Hùng  0915 221 607
5  Văn phòng - Fax     02123 669 928
6 Văn phòng Sơn La
(Số 41, tổ 5,Đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La)
   
7 Văn phòng Mộc Châu
(Số 26 Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu)
   
 
II. Chức năng, nhiệm vụ

1.Chức năng
 

 • Ban Quán lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện: quản lý quy hoạch vả dự án đầu tư; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong khu du lịch; xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch, trong khu quy hoạch phát triển khu du lịch Quốc gia Mộc Châu (thuộc địa giới hành chính huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ).
 • Ban Quan lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
 •  Trụ sở chính đặt tại huyện Mộc Châu, có văn phòng đại diện đặt tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và Thành phố Hà Nội.


2.Nhiệm vụ, quyền hạn

 •    Quản lý quy hoạch và các hoạt động đầu tư phát triển du lịch trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
  •  Thực hiện quản lý quy hoạch trung tâm du lịch trọng điểm, vùng đệm trung tâm du lịch trọng điểm, các khu, điêm du lịch khác theo Quyêt định sô 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030; quản lý quy hoạch và các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thâm quyền phê duyệt; quản lý các dự án đầu tư phát triển du lịch nằm trong địa giới hành chính huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ; thực hiện việc lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phát triến du lịch.
    
  •  Là đầu mối (kêu gọi thu hút đầu tư, thẩm định) các dự án đầu tư, phát triển du lịch vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; lập danh mục các dự án đầu tư, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu du lịch trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và tổ chức kêu gọi đầu tư.
  •  Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định về quản lý địa bàn, lãnh thổ của chính quyền địa phương sở tại.
  •  Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tại khu du lịch trên cơ sở quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.
  •  Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiến nghị cơ quan có thấm quyền xử lý các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc tác động cảnh quan môi trường.
 •     Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong khu du lịch. Trực tiếp tiếp nhận, phối họp với các ngành chức năng, UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động trong khu du lịch.
 •   Quản lý việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch. Bảo vệ, tôn tạo, phát triển tài nguyên du lịch, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thấm quyền xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên đu lịch.
 •     Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các ngành chức năng có liên quan, bảo đảm an toàn cho khách du lịch; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong khu du lịch.
 •     Xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, điểm cung cấp thông tin phục vụ khách du lịch. 
 •     Là đầu mối cung cấp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn cho khách du lịch về các điểm thăm quan trong Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, về hệ thống các sản phẩm và dịch vụ du lịch đang được khai thác. 
 •   Là đầu mối tố chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ du lịch trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
 •     Phối hợp với UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ và các cơ quan có liên quan bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.
 •     Thực hiện xây dựng, duy trì các quan hệ hợp tác quốc tế với các doanh nghiệp và tố chức nước ngoài nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
 •    Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch.
 •     Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao.
 •     Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải
Homestay moc chau

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 2069 | lượt tải:909

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2801 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2921 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3410 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5408 | lượt tải:0

Liên kết website

Mộc Châu Retreat
Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây