Thông báo lịch phỏng vấn dự tuyển viên chức năm 2016

Thứ ba - 06/12/2016 21:54
Bạn quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, hướng dẫn tài liệu ôn tập và lịch phỏng vấn dự tuyển viên chức năm 2016
THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, hướng dẫn tài liệu ôn tập
 và lịch phỏng vấn dự tuyển viên chức năm 2016


Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BQL ngày 10/11/2016 của Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 10/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng ban hành Quy chế xét tuyển dụng viên chức năm 2016;
Theo Biên bản cuộc họp số 01/BB-HĐTD ngày 16/11/2016 của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu về việc xét duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển;
Hội đồng xét tuyển dụng viên chức Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu thông báo như sau:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Vị trí ngạch kỹ sư xây dựng: 05 thí sinh.
2. Vị trí ngạch kỹ sư quy hoạch: 03 thí sinh.
                        (Có danh sách chi tiết kèm theo):  Danh sách: http://mocchautourism.com/uploads/danh-sach.xls

II. HƯỚNG DẪN TÀI  LIỆU ÔN TẬP
1. Kiến thức chung
1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu
Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn Ban Quản lý khu du lịch Mộc Châu (có Quyết định gửi kèm).
1.2. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu
- Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tiềm năng phát triển du lịch Mộc Châu (tìm hiểu trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu http://mocchautorism.com).
1.3. Các luật, nghị định, thông tư
- Luật Du lịch; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.
- Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng và quản lý viên chức.
- Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
2.1. Vị trí ngạch kỹ sư xây dựng
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
2.2. Vị trí ngạch kỹ sư quản lý quy hoạch
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỊCH PHỎNG VẤN
- Thời gian:  Ngày 20/12/2016.
- Địa điểm: Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Lịch phỏng vấn, cụ thể:
STT Ngạch dự tuyển Thời gian phỏng vấn
1 Kỹ sư  Xây dựng Buổi sáng
7h30 - 11h30
ngày 20/12/2016
2 Kỹ sư  Quy hoạch Buổi chiều
13h30 - 17h30
ngày 20/12/2016
- Hình thức phỏng vấn: Thí sinh tham gia phỏng vấn chọn đề trong bộ đề của Ban Kiểm tra sát hạch, thí sinh có tối đa 20 phút chuẩn bị và tối đa 10 phút để trả lời phỏng vấn.
- Thí sinh dự tuyển mang theo chứng minh thư nhân dân.
Thông báo này thay cho giấy mời phỏng vấn. Đề nghị thí sinh dự tuyển viên chức đến phỏng vấn đúng thời gian quy định ./.

 
Nơi nhận:
- Hội đồng tuyển dụng;
- Thí sinh dự tuyển;
- Lưu VT.
       TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
        CHỦ TỊCH
 
 
        (Đã ký)
 
 
 
         PHÓ TRƯỞNG BAN
         Lê Đình Phong


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Homestay moc chau
Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 1850 | lượt tải:838

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2506 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2703 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3212 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5170 | lượt tải:0

Liên kết website

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Mộc Châu Retreat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây