Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Mộc Châu và Vân Hồ

Thứ hai - 21/03/2022 23:15
Ngày 9/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ về công tác thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã tổ chức rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 25 dự án, huyện Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện trên địa bàn. Lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định triển khai các dự án, đảm bảo rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và có sự tham gia của các huyện trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo ban hành nghị quyết xác định danh mục các dự án đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy của huyện Mộc Châu, Vân Hồ để tăng cường quản lý nhà nước. Lãnh đạo huyện ủy Vân Hồ báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu, Vân Hồ có giải pháp, phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, đất đai, kinh doanh và trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các nhà đầu tư trong việc quy hoạch, nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất, phê duyệt các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát thực địa một số dự án tại huyện Mộc Châu. Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa một số dự án đầu tư tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ


Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã tổ chức rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 25 dự án, huyện Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện trên địa bàn.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã tổ chức rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 25 dự án, huyện Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện trên địa bàn. Lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định triển khai các dự án, đảm bảo rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và có sự tham gia của các huyện trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo ban hành nghị quyết xác định danh mục các dự án đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy của huyện Mộc Châu, Vân Hồ để tăng cường quản lý nhà nước. Lãnh đạo huyện ủy Vân Hồ báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu, Vân Hồ có giải pháp, phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, đất đai, kinh doanh và trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các nhà đầu tư trong việc quy hoạch, nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất, phê duyệt các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát thực địa một số dự án tại huyện Mộc Châu. Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa một số dự án đầu tư tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
Lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định triển khai các dự án, đảm bảo rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và có sự tham gia của các huyện trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo ban hành nghị quyết xác định danh mục các dự án đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy của huyện Mộc Châu, Vân Hồ để tăng cường quản lý nhà nước.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã tổ chức rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 25 dự án, huyện Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện trên địa bàn. Lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định triển khai các dự án, đảm bảo rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và có sự tham gia của các huyện trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo ban hành nghị quyết xác định danh mục các dự án đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy của huyện Mộc Châu, Vân Hồ để tăng cường quản lý nhà nước. Lãnh đạo huyện ủy Vân Hồ báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu, Vân Hồ có giải pháp, phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, đất đai, kinh doanh và trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các nhà đầu tư trong việc quy hoạch, nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất, phê duyệt các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát thực địa một số dự án tại huyện Mộc Châu. Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa một số dự án đầu tư tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
Lãnh đạo huyện ủy Vân Hồ báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu, Vân Hồ có giải pháp, phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, đất đai, kinh doanh và trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các nhà đầu tư trong việc quy hoạch, nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất, phê duyệt các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu và Vân Hồ Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 với quy mô, diện tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đã quyết liệt chỉ đạo tập trung các nguồn lực, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn hai huyện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề triển khai các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025. Huyện Mộc Châu, Vân Hồ đã tổ chức rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và định hướng đầu tư để đề xuất các danh mục quy hoạch mời tài trợ, danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở cho các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 25 dự án, huyện Vân Hồ có 48 dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện trên địa bàn. Lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát các quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định triển khai các dự án, đảm bảo rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và có sự tham gia của các huyện trong quá trình khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án và tổ chức triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo các Tổ công tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp chỉ đạo ban hành nghị quyết xác định danh mục các dự án đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp nghiên cứu về tổ chức bộ máy của huyện Mộc Châu, Vân Hồ để tăng cường quản lý nhà nước. Lãnh đạo huyện ủy Vân Hồ báo cáo việc triển khai các nội dung liên quan đến các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu, Vân Hồ có giải pháp, phương án cụ thể để quản lý tốt quy hoạch, đất đai, kinh doanh và trật tự xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các nhà đầu tư trong việc quy hoạch, nghiên cứu, tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với các ngành làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất, phê duyệt các dự án theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát thực địa một số dự án tại huyện Mộc Châu. Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa một số dự án đầu tư tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác khảo sát thực địa một số dự án tại huyện Mộc Châu.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa một số dự án đầu tư tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Tác giả: Huy Thành

Nguồn tin: Báo Sơn La

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải
Homestay moc chau

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 1850 | lượt tải:838

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2506 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2703 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3212 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5170 | lượt tải:0

Liên kết website

Mộc Châu Retreat
Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây