Chương trình Kích cầu du lịch Mộc Châu 2015-2016

Thứ sáu - 26/06/2015 04:47
BQL Khu du lịch Mộc Châu ban hành Chương trình kích cầu du lịch Mộc Châu 2015-2016, rất mong được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các đơn vị lữ hành và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để nhiều khách du lịch có cơ hội đến với Mộc Châu
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Sự cần thiết:
Thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề Người Việt Nam du lịch Việt Nam – Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc” (gọi tắt là Chương trình kích cầu du lịch nội địa) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.
Căn cứ vào tình hình thực tế của Mộc Châu vài năm qua: thường rất vắng khách du lịch vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, trong khi có lợi thế là khí hậu mát mẻ, nhiều sản phẩm nông sản ngon, hấp dẫn.
        
2. Mục tiêu:

         Khuyến khích nhu cầu, tạo điều kiện để người dân đi tham quan du lịch tới Mộc Châu và Sơn La.
         Quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Nông nghiệp Mộc Châu.
         Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và cộng đồng tham gia thúc đẩy phát triển du lịch. Động viên, khích lệ các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động kích cầu du lịch.
         Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các doanh nghiệp, cơ sở du lịch và người dân, đặc biệt là mùa du lịch thấp điểm từ tháng 5 đến tháng 10.
 
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Giảm giá và tổ chức các hình thức khuyến mại đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ
Các doanh nghiệp, dịch vụ du lịch tiến hành các hình thức giảm giá, khuyến mại đợt 1 cho khách du lịch và các công ty lữ hành từ tháng 7-2015 đến hết tháng 10-2015 (trừ dịp Tết Độc lập 2-9-2015), cụ thể:
- Dịch vụ lưu trú: giảm giá từ 20-50%.
- Nhà hàng: giảm giá 10-20% cho các đoàn khách từ 10 người  trở lên.
- Cửa hàng quà tặng: giảm giá 10-20% các mặt hàng đặc sản Mộc Châu.
Ngoài ra, có thể bổ sung các hình thức khuyến mại khác:  tặng phiếu mua hàng tại các cửa hàng quà tặng, đặc sản Mộc Châu; tặng khách các sản phẩm quà đặc sản đặc trưng của Mộc Châu.
Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ khách: bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất; bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ đạt chuẩn.
Tăng cường sự liên kết, phối hợp, đồng hành giữa các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ nhằm tạo chính sách ưu đãi hấp dẫn với các công ty lữ hành và khách du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ tham gia chương trình.

2. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch
         a. Phát hành các ấn phẩm quảng bá du lịch miễn phí tại các điểm du lịch, các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ du lịch.
         b. Tăng cường giới thiệu du lịch Mộc Châu và sản phẩm du lịch nông nghiệp trên các website du lịch trong và ngoài địa phương.
         c. Tổ chức chương trình Famtrip Du lịch nông nghiệp Mộc Châu trong tháng 7-2015 đồng thời công bố danh sách các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ cam kết tham gia chương trình Kích cầu du lịch Mộc Châu 2015-2016.
         d. Xây dựng chuyên mục Kích cầu du lịch Mộc Châu trên website mocchautoursim.com, quảng bá miễn phí cho các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thực hiện khuyến mại, giảm giá cho khách du lịch.
         e. Thông báo chương trình tới Hiệp hội du lịch, Hiệp hội lữ hành, các công ty lữ hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu
         Phát hành ấn phẩm quảng bá du lịch, phát miễn phí cho khách du lịch.
         Tăng cường quảng bá trên website mocchautourism.com. Trong đó xây dựng chuyên mục Kích cầu du lịch Mộc Châu và quảng bá miễn phí cho các đơn vị tham gia chương trình.
         Quảng bá chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tổng hợp và thông báo danh sách đơn vị cam kết tham gia chương trình kích cầu tới các công ty lữ hành.
Tổ chức chương trình Famtrip du lịch nông nghiệp Mộc Châu.

2. Đề nghị UBND huyện Mộc Châu
    Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ tham gia chương trình Kích cầu.
    Có chính sách miễn giảm thuế và các chính sách ưu đãi khác cho các đơn vị tham gia chương trình.
 
3. Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ trên địa bàn huyện Mộc Châu
    Tích cực tham gia chương trình kích cầu với các hoạt động giảm giá, khuyến mại đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực phục vụ.
   
4. Đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh Sơn La, Chi hội Du lịch Mộc Châu
    Vận động hội viên tham gia chương trình một cách tích cực, hiệu quả.
    Thông báo chương trình cũng như danh sách đơn vị tham gia chương trình tới Hiệp hội du lịch Việt Nam Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội du lịch các tỉnh bạn.
====================================**********==============================================

UBND TỈNH SƠN LA
BAN QUẢN LÝ
 KHU DU LỊCH MỘC CHÂU
Số: 36/CV-BQL
V/v đề nghị tham gia Chương trình kích cầu du lịch
Mộc Châu 2015-2016
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Sơn La, ngày 25  tháng 6 năm 2015
Kính gửi:  Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch
 
          Thực hiện Chương trình kích cầu du lịch Mộc Châu 2015-2016 với mục tiêu thu hút khách du lịch đến Mộc Châu vào mùa thấp điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Mộc Châu nói chung và sản phẩm du lịch nông nghiệp Mộc Châu nói riêng, Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch:
Cùng chung tay thực hiện Chương trình với các nội dung cụ thể:

              1. Tiến hành các hình thức giảm giá, khuyến mại đợt 1 cho khách du lịch và các công ty lữ hành từ tháng 7-2015 đến hết tháng 10-2015 (trừ dịp Tết Độc lập 2-9-2015), cụ thể:
- Dịch vụ lưu trú: giảm giá từ 20-50%.
- Nhà hàng: giảm giá 10-20% cho các đoàn khách từ 10 người  trở lên.
- Cửa hàng quà tặng: giảm giá 10-20% các mặt hàng đặc sản Mộc Châu.
Ngoài ra, có thể bổ sung các hình thức khuyến mại khác:  tặng phiếu mua hàng tại các cửa hàng quà tặng, đặc sản Mộc Châu; tặng khách các sản phẩm quà đặc sản đặc trưng của Mộc Châu.

              2. Các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ nâng cao chất lượng phục vụ khách: bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất; bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ đạt chuẩn.

              3. Đăng tải nội dung Chương trình kích cầu du lịch Mộc Châu trên website của đơn vị mình (nếu có website)
Khi tham gia chương trình, đơn vị sẽ được Ban quản lý Khu du lịch Mộc Châu giới thiệu thông tin miễn phí trên website mocchautourism.com cũng như các ưu đãi khác cho UBND huyện Mộc Châu triển khai. Nhưng quan trọng hơn, tham gia chương trình là trách nhiệm, quyền lợi chung của các đơn vị, bởi chung tay thu hút khách du lịch đến Mộc Châu cũng là góp phần tăng thu nhập cho chính các đơn vị trực tiếp kinh doanh đồng thời thúc đẩy sự phát triển của du lịch Mộc Châu, hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

             Nếu  tham gia chương trình, xin vui lòng đăng ký theo số điện thoại: 0223.669.928 hoặc gửi email về địa chỉ: mocchaudulich@gmail.com

             Với nội dung như trên Ban Quản lý Khu du lịch Mộc Châu trân trọng gửi tới các quý đơn vị và rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp./.
 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
TRƯỞNG BAN
 
 
 Đã ký
 
 
 
Hà Ngọc Thiệu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Homestay moc chau
Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 1838 | lượt tải:831

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2485 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2691 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3197 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5153 | lượt tải:0

Liên kết website

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Mộc Châu Retreat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây