Họp Tổ giúp việc các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày 2/8, đồng chí Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng Tổ giúp việc các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên tổ giúp việc, đại diện Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện SHB Việt Nam.
Họp Tổ giúp việc các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe các báo cáo: Tiến độ công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu; dự thảo kịch bản khung và quy chế tổ chức thi Trình diễn trang phục dân tộc và thi Trại Văn hóa – Du lịch; công tác chuẩn bị của huyện Mộc Châu. Đại diện Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện SHB Việt Nam báo cáo kịch bản và thiết kế sân khấu khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện...

Đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết các hoạt động của Tuần Văn hóa – Du lịch; đảm bảo thông tin, tuyên truyền kịp thời trước, trong và sau Tuần Văn hóa – Du lịch và Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu. Các đơn vị liên quan chủ động đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giao thông, an toàn thực phẩm… phục vụ cho Lễ khai mạc và các hoạt động liên quan.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Hùng đề nghị các đơn vị liên quan chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, kịp thời báo cáo tiến độ, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. Công ty cổ phần Tổ chức sự kiện SHB phối hợp với các đơn vị của tỉnh để khâu nối, thống nhất các nội dung chuẩn bị Lễ khai mạc và các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch.