dulichmocchau.net

Tên / Số / ký hiệu : 892/KH-UBND
Về việc / trích yếu

Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu, quà tặng du lịch Mộc Châu, ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay

Ngày ban hành 01/07/2015
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban UBND huyện Mộc Châu
Lĩnh vực Du lịch
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND huyện Mộc Châu
Xem : 11331 Tải về
Nội dung chi tiết
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỘC CHÂU
 
 
 

Số: 892/KH-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Mộc Châu, ngày 01 tháng 7 năm 2015

                 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu, quà tặng du lịch Mộc Châu, ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay
 
 
 
 

Thực hiện Chương trình số 05 - CTr/HU ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX về phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2010 - 2015; Thông báo số 1051-TB/HU ngày 23/6/2015 của Ban Thường vụ huyện ủy về chu trương tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu, quà tặng du lịch Mộc Châu, ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay,
Uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu ban kế hoạch tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau:
 I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
- Nhằm chọn ra biểu trưng xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất để sử dụng trong các hoạt động chính trị, kinh tế xã hội của huyện, quảng bá, giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về quê hương Mộc Châu.
- Phát động mọi cá nhân, tổ chức có ý tưởng, có khả năng sáng tác, sản xuất sản phẩm lưu niệm, quà tặng tham gia sáng tác, sản xuất sản phẩm lưu niệm và quà tặng; tìm kiếm, giới thiệu những sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa, con người Mộc Châu, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách tham quan; khôi phục nghề truyền thống và phát huy sức sáng tạo, tài năng của các nghệ nhân; tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Mộc Châu thông qua các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm.
- Sưu tầm, lưu giữ những bức ảnh đẹp của Mộc Châu xưa phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện; đồng thời phát huy sức sáng tạo của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh để tạo ra các tác phẩm mới có giá trị, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, du lịch Mộc Châu cũng như quảng bá hình ảnh du lịch Mộc Châu đến với du khách trong nước và quốc tế.
II. NỘI DUNG
1. Thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu
1.1. Nội dung, chủ đề:
Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu với yêu cầu phản ánh được những nét tiêu biểu, đặc trưng và nổi bật nhất của huyện Mộc Châu, đặc biệt là các yếu tố về văn hóa, con người, tài nguyên, thiên nhiên Mộc Châu.
1.2. Đối tượng dự thi
- Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia dự thi (khuyến khích các tổ chức, cá nhân, giáo viên chuyên ngành thiết kế logo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo).
1. 3. Quy định về hồ sơ và tác phẩm dự thi:
- Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
- Tác phẩm (biểu trưng) dự thi không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với biểu trưng, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Biểu trưng dự thi chưa được thừa nhận, công bố trên bất kỳ phương tiện trông tin đại chúng
- Mẫu biểu trưng dự thi: Mỗi bài dự thi phải thể hiện 01 mẫu thiết kế lớn và 01 mẫu thiết kế nhỏ trong cùng một trang giấy A4 (21cm x 29.7cm), in màu (logo thiết kế không được sử dụng quá 3 màu) trên nền trắng, không dòng kẻ, cụ thể:
+ Mẫu thiết kế lớn: Có kích thước (dài/rộng) không quá 15 cm, in màu, đặt ở chính giữa trang giấy.
+ Mẫu thiết kế nhỏ: Là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích thước (dài/rộng) không quá 3cm, in màu, đặt ở phía dưới, bên phải trang giấy.
(Không ghi bất kỳ ký hiệu nào khác ngoài 2 mẫu thiết kế trên)
+ Mặt sau mỗi tác phẩm dự thi (góc bên phải) ghi một mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn.
- Bản tóm tắt ý tưởng sáng tác mẫu biểu trưng: Một bản thuyết minh không quá 250 từ nêu tóm tắt về ý tưởng sáng tác có ghi mã số tự chọn.
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu): Đơn phải được đặt trong phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi các mã số tự chọn. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Ban giám khảo xét chọn xong mẫu.
(Mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn phải thống nhất giữa bài dự thi, bản thuyết minh, đơn đăng ký dự thi và phong bì đựng đơn đăng ký dự thi).
1.4. Cách thức gửi bài dự thi:
Cách thức gửi tác phẩm dự thi: Mỗi tác phẩm dự thi bỏ vào một phong bì lớn gồm tác phẩm, bản thuyết minh và một phong bì nhỏ; bên trong phong bì nhỏ có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi (như đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong (ngoài hồ sơ theo quy định, các tác giả phải gửi kèm file ảnh và bản thuyết minh để thuận tiện cho việc đăng tải trên các trang thông tin điện tử, phục vụ trưng cầu ý kiến và bình chọn).
1.5. Bản quyền tác giả:
- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.
- Đối với tác phẩm được chọn, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tính chất và mục đích sử dụng.
- Tác phẩm dự thi (mẫu biểu trưng) đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND huyện, được sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng đó theo mục đích của huyện.
- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban tổ chức không trả lại cho tác giả.
1.6. Bình chọn và chấm điểm tác phẩm dự thi
- Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cuộc thi chọn 05 tác phẩm để trưng cầu ý kiến công chúng.
- Vòng chung khảo: Sau khi trưng cầu ý kiến công chúng, Ban tổ chức tuyển chọn 01 tác phẩm xuất sắc nhất trong số 5 tác phẩm dự thi để trao giải nhất của cuộc thi và xét làm biểu trưng (logo) của huyện, 04 tác phẩm còn lại được trao giải khuyến khích kèm theo giấy khen của UBND huyện.
1.7. Cơ cấu giải thưởng
- Cơ cấu giải thường: Gồm 01 giải nhất, 04 giải khuyến khích (trong trường hợp không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu cao nhất, Ban tổ chức có thể sẽ quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao các giải khuyến khích của cuộc thi).
- Giá trị giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 15.000.000 đồng; 04 giải khuyến khích mỗi giải 3.000.000 đồng.
2. Thi quà tặng du lịch Mộc Châu
2.1. Đối tượng dự thi.
- Mọi tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề… có ý tưởng, có khả năng thiết kế, sáng tạo ra mẫu sản phẩm có thể tham gia dự thi.
- Khuyến khích tổ chức và cá nhân có khả năng cung ứng sản phẩm.
2.2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi
- Yêu cầu chung: Quà tặng mang tính mỹ thuật và thẩm mỹ cao mang đậm dấu ấn đặc trưng của huyện Mộc Châu, sử dụng mọi chất liệu thủ công truyền thống (như: gốm sứ, mây tre đan, thêu ren, thổ cẩm, gỗ mỹ nghệ, thủy tinh…). Khi thiết kế quà tặng có kèm theo thiết kế về hộp, túi đựng. Trên bao bì quà tặng có dòng chữ “Mộc Châu” sản phẩm cần thể hiện các dòng chữ trên ở vị trí hợp lý, dễ nhìn thấy, đẹp, hài hoà trong tổng thể chung của sản phẩm.
- Tính biểu trưng: Quà tặng phải phản ánh được nét đặc trưng, mang dấu ấn về văn hoá, lịch sử, con người Mộc Châu, các danh lam thắng cảnh, địa danh, các biểu tượng tiêu biểu, độc đáo của du lịch Mộc Châu.
- Tính sáng tạo, độc đáo: Phải thể hiện được sự khác biệt với các địa phương khác.
- Tính thẩm mỹ: Mẫu mã, chất liệu, nguyên liệu, màu sắc... của sản phẩm đảm bảo hài hoà, đơn giản, bền...
- Tính khả thi: Sản phẩm không nặng, không cồng kềnh; đảm bảo các điều kiện dễ cầm, đóng gói, vận chuyển và bảo quản, an toàn đối với sức khoẻ của con người. Ưu tiên những sản phẩm dễ ứng dụng đưa vào sản xuất.
- Quà tặng dự thi phải là sản phẩm mới, chưa từng được công bố hoặc không có sẵn trên thị trường (có thể chấp nhận sản phẩm đã được đăng ký bản quyền sáng chế nhưng sản phẩm này phải chưa tham gia cuộc thi nào).
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
- UBND huyện tổ chức cuộc thi sẽ được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đạt giải.
2.3. Số lượng sản phẩm dự thi
- Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia có thể gửi nhiều loại sản phẩm dự thi về Ban tổ chức để tham gia thi, mỗi loại không quá 03 sản phẩm.
2.4. Hồ sơ dự thi
- Sản phẩm mẫu.
- Nội dung mô tả, thuyết minh giới thiệu về sản phẩm gồm: Tên sản phẩm, kích thước, chất liệu, giá bán 01 đơn vị sản phẩm, xuất xứ của sản phẩm, ý nghĩa thể hiện, chủ sản phẩm ký và ghi rõ họ tên.
- Nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả phải có văn bản thoả thuận của tập thể các tác giả uỷ quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện tham gia cuộc thi.
- Hồ sơ sản phẩm tham gia dự thi được đựng trong phong bì dán kín, sản phẩm dự thi được ghi mã số riêng (do tổ chức cá nhân tham gia tự chọn) không ghi địa chỉ, thông tin sản phẩm dự thi (để đảm bảo tính bảo mật khách quan khi chấm giải). Đối với sản phẩm dự thi có kính thức lớn, nếu là vật phẩm đóng vào hộp kín ngoài phong bì ghi rõ:
- Mẫu dự thi sáng tác sản phẩm lưu niệm, qùa tặng du lịch huyện Mộc Châu.
- Kèm theo một bao thư, bên trong ghi rõ thông tin của tác giả dự thi (họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số lượng sản phẩm dự thi, mã số ký hiệu…)
2.5. Cơ cấu giải thưởng (Dự kiến)
- Trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tác phẩm, không phân loại chất liệu.
- Giải thưởng:
+ 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/1 giải
+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/1giải
+ 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/1giải
3. Thi ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay
3.1. Đối tượng:
- Đối tượng: Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể tham gia dự thi.
3.2. Nội dung:
* Thi sưu tầm ảnh Mộc Châu xưa
- Nội dung: Thi sưu tầm các bức ảnh phản ánh về khung cảnh Mộc Châu xưa, bao gồm mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị; phản ánh cuộc sống, hoạt động lao động sản xuất, nét sinh hoạt văn hoá các dân tộc Mộc Châu, cảnh đẹp, di sản văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề truyền thống, các loại hình văn hoá dân gian...; hình ảnh của những bức ảnh dự thi phải phản ánh từ khoảng trước những năm 1986 (trước thời kỳ đổi mới).
- Các bức ảnh dự thi có thể được xử lý lại, tuy nhiên không được làm sai lệch so với ảnh gốc (nếu có hiện tượng làm sai lệch, yêu cầu cung cấp bản gốc để kiểm tra, đối chiếu)
- Ảnh phải có thuyết minh, giới thiệu, thời gian, bối cảnh chụp bức ảnh.
- Đối với những bức ảnh trùng nhau, nhưng có nhiều tổ chức, cá nhân cùng gửi tham gia dự thi sẽ căn cứ vào bản quyền tác giả, nguồn gốc ảnh, chất lượng ảnh, thời gian gửi ảnh dự thi để đánh giá, xếp giải.
* Thi ảnh đẹp Mộc Châu
- Các bức ảnh dự thi mang chủ đề Du lịch Mộc Châu, phản ánh nét đặc sắc, phong phú, đa dạng về cuộc sống, nét sinh hoạt văn hoá độc đáo của các dân tộc Mộc Châu, tài nguyên du lịch và đặc biệt là những cảm nhận sâu sắc trước những công trình du lịch- văn hoá, các khu- điểm du lịch, các loại hình du lịch, di sản văn hoá, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, các loại hình văn hoá dân gian.
          - Quy định về tác phẩm tham gia dự thi:
+ Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng;
+ Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ); số lượng dự thi không hạn chế;
+ Chấp nhận các kỹ thuật chụp, photoshop nhưng không làm sai lệch bối cảnh thực tế và nội dung trong ảnh;
+ Cỡ ảnh dự thi là 30 x 40 cm đến 30 x 45 cm, ảnh vuông không quá 30cm, ảnh panorama có cạnh dài nhất không quá 45 cm;
+ Mỗi ảnh dự thi phải kèm theo file ảnh lưu trên VCD hoặc DVD, file có dung lượng không dưới 2Mb, độ phân giải 300 dpi, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổ chức đối chiếu, phóng lớn trưng bày triển lãm khi cần thiết và sử dụng cho công tác in tài liệu, tuyên truyền cuộc thi, quảng bá du lịch Mộc Châu;
+ Những bức ảnh tham gia dự thi chưa đoạt giải ở những cuộc thi khác, chưa từng công bố được phép tham gia cuộc thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các tác giả không được sử dụng các tác phẩm đang dự thi để tham dự bất kỳ cuộc thi khác.
+ Ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng, không chắp ghép làm sai lệch nội dung thực tế tác phẩm ảnh, không ký tên và ghi chữ trên mặt ảnh;
3.3. Số lượng ảnh dự thi: Không hạn chế.
3.4. Hình thức tổ chức.
- Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cuộc thi chọn 30 ảnh Mộc Châu xưa, 70 ảnh đẹp Mộc Châu nay để trưng cầu ý kiến công chúng.
- Vòng chung khảo: Sau khi trưng cầu ý kiến công chúng, Ban tổ chức tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc để trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.
          3.4. Hồ sơ dự thi
- Ảnh tham gia dự thi, phía sau ảnh ghi mã số dự thi (mã số dự thi gồm 05 số do cá nhân tham gia tự chọn, không ghi họ tên tác giả để đảm bảo tính bảo mật khách quan khi chấm giải, bỏ vào một phong bì lớn, có bản thuyết minh cho bức ảnh và một phong bì nhỏ; bên trong phong bì nhỏ có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi (như đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong.
3.5. Cơ cấu giải thưởng (Dự kiến)
- Ảnh Mộc Châu xưa:
+ 01 giải nhất: 3.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/1 giải
+ 03 giải ba: 1.000.000 đồng/1giải
+ 05 giải khuyến khích: 500.000 đồng/1giải
- Ảnh đẹp Mộc Châu nay:
+ 01 giải nhất: 5.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: 3.000.000 đồng/1 giải
+ 03 giải ba: 2.000.000 đồng/1giải
+ 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/1giải
- Ảnh được chọn trưng bày, triển lãm: 50 bức ảnh Mộc Châu xưa và 50 bức ảnh đẹp Mộc Châu nay đã được lựa chọn vào vòng chung khảo sẽ được chọn để triển lãm, mỗi bức ảnh được chọn trưng bày triển lãm sẽ được nhận nhuận ảnh 100.000đồng.
          3.6. Các quy định khác:
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất cứ sự tranh chấp nào liên quan đến bản quyền của tác phẩm dự thi.
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp đối với tác phẩm của mình gửi tham gia dự thi. Nếu phát hiện có vi phạm sau khi đã công bố giải thưởng, Ban tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm.
- Tác phẩm đoạt giải và tác phẩm được Ban giám khảo xét chọn để sử dụng trong hoạt động tuyên truyền nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng, tiền nhuận ảnh treo và giấy chứng nhận;
- Các tác phẩm tham gia dự thi có thể sẽ được chọn dể in ấn tài liệu tuyên truyền, quảng bá về Mộc Châu.Tác phẩm được in trong các tài liệu tuyên truyền, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành;
- Những ảnh không được tuyển chọn, sẽ hoàn trả lại tác giả trong thời hạn 2 tháng kể từ khi kết thúc cuộc thi.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI
- Thời hạn gửi các tác phẩm dự thi: Được bắt đầu từ khi kế hoạch và thể lệ hội thi được ban hành đến hết ngày 15/8/2015 (tính theo dấu bưu điện).
- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, điện thoại: 0223.866.040.
- Các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày triển lãm và được công bố tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu năm 2015 (ngày 01/9/2015); được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
IV. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức cuộc thi: Được chi từ nguồn ngân sách huyện và chi từ nguồn xã hội hóa.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức cuộc thi.
- Chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành thể lệ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi.
- Xây dựng dự toán kinh phí, trình UBND huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức cuộc thi.
- Tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử huyện.
- Thường trực giải đáp, cung cấp thông tin về cuộc thi.
- Là đầu mối tiếp nhận các sản phẩm dự thi.
- Chuẩn bị giấy chứng nhận đạt giải, giấy chứng nhận tham gia hội thi, giải thưởng và hoa tươi cho các thí sinh và tác phẩm đạt giải.
2. Văn phòng HĐND - UBND huyện
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch;
- Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng họp, phương tiện đi lại và các hoạt động phục vụ khác (nếu cần).
3. Đề nghị Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu
Phối hợp tổ chức các hoạt động của cuộc thi; tổ chức tuyên truyền, đăng tải thông tin về cuộc thi trên Website http://mocchautourism.com và thông báo tới các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đang đầu tư vào khu du lịch Mộc Châu tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách có hiệu quả và chất lượng.
4. Phòng Giáo dục và đào tạo
- Tuyên truyền, phố biến cuộc thi đến các đơn vị trường học trên địa bàn, nhất là các trường có giáo viên chuyên ngành mỹ thuật, mỗi trường có ít nhất 01 tác phẩm tham gia dự thi.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp với Phòng Văn hoá & Thông tin huyện thẩm định trình UBND huyện duyệt dự trù kinh phí cuộc thi.
6. Phòng Kinh tế & Hạ tầng
- Tham gia phối hợp công tác thẩm định các sản phẩm đăng ký tham dự cuộc thi và kiểm định Bản quyền tác phẩm của tác giả tham gia dự thi.
7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện
- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền.
- Chuẩn bị địa điểm, các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ tổ chức lễ trao giải cuộc thi.
8. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện
- Xây dựng tin, bài, phóng sự, quay phim, ghi hình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện.
9. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn đăng ký tham gia cuộc thi (mỗi xã, thị trấn phái có ít nhất 03 tác giả có tác phẩm tham gia ở mỗi nội dung thi ).
10. Chi hội du lịch và Chi Hội văn học Nghệ thuật huyện
 - Tuyên truyền, vận động các Hội viên của Chi hội tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu; quà tặng du lịch Mộc Châu; ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở VH, TT&DL (B/c);
- Sở khoa học công nghệ;
- TT Huyện uỷ (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (C/đ);
- Các cơ quan đơn vị liên quan (T/h);
- UBND các xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT, VHTT (50b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
Hà Trung Chiến
 
 
Nhà nghỉ Thanh Tùng
Xuan bac 181
Nha nghi nhiet doi Moc Chau
Nhà nghỉ Việt Trang Mộc Châu
Nhà nghỉ Ngọc Lợi

5 dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ mới

Tư vấn 0974 699 734 Free Guide in Moc Chau Video Mộc Châu Ảnh đẹp Mộc Châu
Đặt tours