dulichmocchau.net

Tìm văn bản: Bấm đây để Tìm kiếm chi tiết hơn
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
128/QĐ-TTg 25/01/2019

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Tải về
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Tải về
103/NQ-CP 06/10/2017

về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tải về
588/QĐ-TTg 03/05/2017

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Tải về
801/QĐ-UBND 31/03/2016

về việc kiện toàn Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu

Tải về
892/KH-UBND 01/07/2015

Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Mộc Châu, quà tặng du lịch Mộc Châu, ảnh đẹp Mộc Châu xưa và nay

Tải về
2050/QĐ-TTg 12/11/2014

Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về
394/TB-VPCP 02/10/2014

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Tải về
1489/QĐ-UBND 16/07/2013

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 01/4/2013 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về
2478/QĐ-UBND 23/10/2013

Phê duyệt đề án "Phát triển sản phẩm văn hoá, nghệ thuật tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La phục vụ phát triển du lịch"

Tải về
 
Nha nghi nhiet doi Moc Chau
Nhà nghỉ cao nguyên
Xuan bac 181
Nhà nghỉ Thái Bảo Mộc Châu

5 dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ mới

Tư vấn 0974 699 734 Free Guide in Moc Chau Video Mộc Châu Ảnh đẹp Mộc Châu
Đặt tours